Wat is BIM en hoe werkt het?

04/01/2016

Bouwprojecten anno 2016 hebben wat weg van de toren van Babel. De talloze betrokken partijen spreken hun eigen bouwtaal, terwijl het eindresultaat voor iedereen hetzelfde moet zijn. De oplossing ligt gelukkig voor de hand: het Bouw Informatie Model (BIM). BIM maakt het voor regisseurs van bouwprocessen veel gemakkelijker om opdrachtgevers visueel inzicht te geven in de relatie tussen architectonische visie en kwalitatief bouwen. Maar wat is BIM nu precies?

BIM in een notendop

De BIM-technologie werd zo’n vijftien jaar geleden bedacht, en zorgt ervoor dat iedereen – van opdrachtgever tot architect, en van aannemer tot installateur – één bestand gebruikt waarvandaan wordt gewerkt. Hierdoor heeft iedereen die betrokken is bij het project inzicht in het bouwproces, waardoor fouten en faalkosten tot een minimum beperkt worden.

Vlot en efficiënt verloop

Geen mengelmoes van modellen waar je maar moeilijk wijs uit raakt. Gedaan met frustraties omdat onderling onbegrip leidt tot vertraging. En weg is de bekende traditionele, tweedimensionale schets waaruit je probeert te visualiseren hoe het er in het echt uit zou moeten zien. In BIM zit alles inbegrepen, in maar liefst vijf dimensies. Naast een digitaal 3D-gebouwontwerp worden ook de planning van de dimensies (4D), de kosten (5D) en het onderhoud (6D) in een oogopslag inzichtelijk. Dat maakt het mogelijk om de haalbaarheid van het bouwproject en zelfs de onderhoudsplanning mooi te volgen. Alles natuurlijk met het doel om het bouwproces zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.

Tijd en energie besparen dankzij BIM

BIM wordt gebruikt door alle ketenpartners. Zowel architecten, adviseurs, constructeurs, installateurs, onderaannemers en leveranciers hebben op elk moment een volledig en duidelijk overzicht van het gehele proces. Het resultaat? Een kwalitatieve oplevering van de werkzaamheden.

Stel dat een architect per ongeluk geen rekening houdt met de aanleg van een aantal belangrijke leidingen. Daar kan een installateur hem dankzij BIM op wijzen, zodat de boel niet na afloop weer opengebroken moet worden – met veel tijd- en geldverlies als gevolg.

Een ander voorbeeld: een consultant ziet in dat met een paar kleine veranderingen in de bouwtekeningen de EPC-waarde wél onder de norm blijft. Het zou vervelend zijn als je daar pas na afloop van de werkzaamheden achterkomt.

Samen slimmer te werk gaan

In de bouwsector werken partijen graag op hun eigen eilandje. Iedereen verzorgt een onderdeel, maar niemand voelt zich werkelijk verantwoordelijk voor het geheel, terwijl juist die samenwerking essentieel is voor een zorgeloze uitvoering.

‘Bimmen’ is met andere woorden slimmer te werk gaan. Efficiënt omspringen met elkaars tijd en geld. Dankzij het samen gebruiken van dezelfde gegevens vinden alle partijen in de bouw de snelste route van opdracht naar oplevering. En feliciteren ze elkaar in dezelfde BIM-taal achteraf met het prachtige eindresultaat.

BIM in actie

Van Schijndel werkt al enkele jaren in BIM, zowel voor grote als voor kleine(re) projecten. Dit laat ons toe om het volledige bouwproces zowel kwalitatief als planmatig te benaderen.

  • Voor Jan de Isolatieman (Beneden-Leeuwen) gebruikten we de dynamische kracht van het 3D-model om de opdrachtgeefsters beeldvormend te begeleiden.
  • Voor Straalbedrijf Boxtel lukte het ons om dankzij BIM binnen vier maanden een bedrijfshal met 2-laags kantoor op te leveren.
  • Het winkelpand en het omliggende parkeerterrein van Jumbo Supermarkt (Oudewater) werd 3D-gemodeleerd om de juiste aansluitingen te vinden van buitenpuien en luifels met de golvende staalconstructie. Zonder daarbij het architectonische beeld te ontkrachten!

Dankzij BIM is het mogelijk om stedenbouwkundige studies en visualisatie snel te realiseren, waardoor ondanks complexe detailleringen korte bouwtijden met geringe faalkosten worden gerealiseerd.

loading