Een bouwbedrijf dat zélf de locatiestudie onderneemt

11/01/2016

Om de opdrachtgever te ‘ontzorgen’, onderneemt Van Schijndel Bouwgroep die locatiestudie zelf. Van Schijndel Bouwgroep heeft alle disciplines in huis: van grondposities en ontwikkeling tot bouw, beleggingen en beheer. Zo zit alle projectkennis gecentraliseerd én spaart de klant tijd en energie uit.

Belang van een professionele locatiestudie

Op zoek naar een nieuwe huisvesting? Dat kan op gronden die Van Schijndel in eigendom heeft, op eigen grond en zelfs op een nog te verwerven perceel. Samen met de klant bekijken we vanuit een PVE of een nog op te stellen PVE, wat het ideale ‘maatpak’ is. Uiteraard onderzoeken wij graag welke locatie het meest geschikt is.

Tijdens een locatiestudie wordt onderzocht welke locaties in aanmerking komen voor de bouw van een project. Als de geschikte locatie is bepaald wordt het PVE vertaald in een vlekkenplan (locatiestudie).

Maatwerk is ook precies wat Van Schijndel levert. Een nieuw pand moet er niet uitzien als een generieke one size fits all joggingbroek, maar als een getailleerd maatpak dat voelt als een tweede huid.

Na goedkeuring van de locatiestudie

Wat er gebeurt na de locatiestudie en de goedkeuring ervan? Dan maken we een planning én een investeringsopzet waarin de stichtingskosten inzichtelijk zijn . Na overleg worden eventuele wijzingen doorgevoerd. Als het vervolgens tot een akkoord komt, worden de afspraken vastgelegd in een koop- of huurovereenkomst (beiden zijn mogelijk), uiteraard voorzien van de nodige tekeningen, planning, financiële parameters en andere relevante afspraken. Op dit punt worden de architect en andere adviseurs ingeschakeld om het plan definitief uit te werken.

Van Schijndel: één aanspreekpunt

Juist om maatwerk te kunnen garanderen biedt Van Schijndel Bouwgroep aan om de locatiestudie zélf te verrichten. En we kunnen veel meer dan dat. Dankzij onze jarenlange en brede expertise kunt u voor de projectontwikkeling, de locatie- en haalbaarheidsstudie, de bouw en zelfs het beheer van uw project bij één en dezelfde partner aankloppen.

Tijdens de ontwikkeling (en uiteraard ook in het verdere traject) is er altijd intensief contact. Wij houden u netjes op de hoogte wat betreft:

  • welstandoverleg,
  • (omgevings)vergunningsaanvragen,
  • opmaak van bestek- en uitvoeringstekeningen,
  • uitvoering,
  • oplevering,
  • nazorg.

Zelfs tot na oplevering is er één aanspreekpunt. Op die manier besparen we u de lasten en blijven alleen de lusten van de bouw over. Geen zorgen, dat is ons devies.

Thuiskomen

Bij Van Schijndel zijn we pas tevreden als de klant honderd procent tevreden is, en het gevoel heeft gehoord te zijn gedurende het hele ontwerp- en bouwtraject. Wij stellen alles in het werk om u volledig te ontzorgen en altijd een passend pand op maat af te leveren. Dankzij onze ruime ervaring op het gebied van grondaankoop, ontwikkeling, realisatie en beheer is Van Schijndel de uitgelezen partner voor het realiseren van een huisvesting. Wij zijn pas blij als de klant de sleutel in het slot steekt en het gevoel heeft thuis te komen.

loading