Split incentive: energiebesparende maatregelen

23/05/2016

Huurders en verhuurders hebben meestal contrasterende ideeën over energiebesparende verbouwingen. Want wie betaalt bij zo’n split incentive de rekening? En belangrijker: hoe kom je samen tot een oplossing?

Het standpunt van de verhuurder …

Afhankelijk van je regeling met de huurder, betaal jij al dan niet de energierekening, want soms betaalt de huurder gewoon een vast bedrag aan servicekosten. Wanneer de huurder instaat voor het werkelijke energieverbruik, heb jij er geen baat bij om zwaar te investeren. De belangrijkste stimulans ontbreekt: het financiële voordeel van een lagere factuur.

Wanneer je zelf de rekening betaalt, loont het uiteraard om te investeren in energiebesparende ingrepen. Toch is deze situatie ook niet ideaal, want als eigenaar en investeerder heb je geen invloed op het gedrag van de gebruiker.

Het standpunt van de huurder …

Huurders zien op hun beurt het nut van een energiezuinig pand wel in, maar beschouwen dat vooral als een bijkomend voordeel. Pas op het moment dat de verhuurder aangeeft groene stappen te willen zetten, willen zij ook in beweging komen.

Voor de gebruiker van een handelspand of kantoorgebouw is de energiezuinigheid vaak van ondergeschikt belang. Door de split incentive bevindt de huurder en gebruiker zich bovendien in een netelige situatie. Flink investeren in een gebouw dat niet van jou is, is niet zo vanzelfsprekend, en wanneer de vruchten van je spaarzaamheid niet naar jou maar naar de verhuurder gaan, raakt het evenwicht zoek. Pas op het moment dat de verhuurder aangeeft groene stappen te willen zetten, willen zij ook in beweging komen.

Duurzaamheid bovenop

De roep om duurzaamheid zou nochtans moeten aansporen tot actie, zowel bij huurder als verhuurder. Vooreerst omdat dit het beste is voor het milieu, maar ook omdat je met een aantal slimme investeringen een mooi energielabel kunt krijgen voor de woning.

Enkele tips om – gezien de strenge voorwaarden van het energielabel – toch te kunnen investeren in energiebesparende maatregelen:

  • Ga samenzitten met je (ver)huurder. Zijn jullie beiden overtuigd van het belang van een groener gebouw? Dan lukt het vast om samen tot een actieplan te komen.
  • Bestudeer de potentiële impact van de maatregelen en ga op zoek naar de meest efficiënte maatregelen. Laat je hiervoor bijstaan door een bouwonderneming met kennis van zaken.
  • In bepaalde gevallen biedt een nieuw, aangepast huurcontract Daarin kunnen jullie een compromis opnemen over de betaling van de energiekosten wanneer er energiebesparende maatregelen worden getroffen.
loading