Ontwikkelaars en gemeente Oss ondertekenen overeenkomst ’t Veld Geffen

21/12/2021

Op 20 december 2021 ondertekenden we samen met wethouders Den Brok en Van der Schoot een overeenkomst voor ’t Veld in Geffen. Dit plan wordt ontwikkeld door Van Wanrooij – Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij B.V, en Reuvers van Bergen Ontwikkeling & Bouw B.V.

’t Veld
Gemeente Oss en marktpartijen gaan samen bouwen aan een nieuwe uitbreiding in Geffen, genaamd ’t Veld. In deze nieuwe woonwijk komen ongeveer 270 woningen in een grote diversiteit, voor vele doelgroepen. Het worden verschillende soorten woningen in verschillende prijsklassen. Het wordt een landschappelijke en stedenbouwkundig zorgvuldig ingepast woonmilieu waar het straks goed wonen wordt.

Plannen concreet maken
Wethouder Johan van der Schoot: ‘Zoals bekend willen we op drie plaatsen in Oss grootschalige nieuwbouw realiseren. Dat is in Oss West, Ravenstein en in Geffen. Daarvoor zijn plannen nodig. Waarbij we streven naar breed draagvlak. Voor ‘t Veld hebben we een mooi proces gelopen met volop inbreng vanuit Geffen. Er is veel draagvlak voor dit plan voor deze nieuwe woonwijk op een prachtige locatie dicht tegen ons buitengebied aan met al zijn charmes. Het wordt een wijk met veel groen waar jong en oud heerlijk kunnen wonen. Huurders en kopers. Er is onder meer ruimte voor startende gezinnen, sociale huur, ouderen die levensloopbestendig willen wonen en voor inwoners die zelf willen bouwen. Met deze ondertekening kunnen we nu vaart gaan maken en de plannen concreter maken. Want daar gaat het tenslotte om: dat we de sleutels kunnen overhandigen aan de nieuwe bewoners. ’

Lokale ondernemers
Wethouder Frank den Brok: ‘Geffen staat bekend om het grote verenigingsleven, ondernemende inwoners en maatschappelijk betrokken bouwbedrijven. Dit project wordt nu door lokale bouwers ontwikkeld. Een groot voordeel. Ze zijn erg betrokken, kennen de omgeving goed en willen er samen met ons ook echt een mooie nieuwe woonwijk van maken.’

Eindresultaat mooie wijk in Geffen
Van Wanrooij – Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij B.V, en Reuvers van Bergen Ontwikkeling & Bouw B.V.: ‘Als lokale marktpartijen zijn wij heel blij dat we met gemeente Oss deze nieuwe woonwijk van Geffen kunnen gaan ontwikkelen en realiseren. We zijn er gezamenlijk in geslaagd om binnen een zeer kort en intensieve periode met elkaar overeenstemming te bereiken over alle relevante onderwerpen die bij een dergelijke overeenkomst behoren. Het eindresultaat is een hele mooie en gedifferentieerde nieuwe aantrekkelijke woonwijk in Geffen die voor iedereen iets te bieden heeft.’

Doorkijk
De gemeente werkt nu aan het ontwerp bestemmingsplan. Verwachting is dat deze in het voorjaar van 2022 ter inzage gaat. Als alles voorspoedig verloopt is het bestemmingsplan eind 2022 onherroepelijk. Actuele informatie kunt u vinden op www.oss.nl/tveldgeffen.

Interesse in een woning in dit project? Ga naar www.het-veld-geffen.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief!

 

loading