Ondertekening overeenkomst Hooge Berkt Bergeijk

21/12/2021

Met de ondertekening van een anterieure overeenkomst is op 30 november jl. het startsein gegeven voor de ontwikkeling van plangebied Hooge Berkt II, een nieuwe woonwijk in Bergeijk. Diverse partijen ondertekende de overeenkomst: wethouder Mathijs Kuijken (namens gemeente Bergeijk), John van Wanrooij en Gerard van Schijndel (namens Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij) en Cees Schellens en Guus Sengers (namens OntwikkelCombinatie Hooge Berkt).

Gedifferentieerd woningaanbod
Omdat dit de tweede planmatige ontwikkeling in dit gebied is, heeft het project de naam Hooge Berkt II gekregen. De nieuwe wijk, gelegen aan de noordwestzijde van Bergeijk, kenmerkt zich door een gedifferentieerd aanbod. Met circa 200 woningen komt straks een belangrijk en ook kwalitatief hoogwaardige uitbreiding van het bestaande woningaanbod tot stand. Het project kent veel variatie in woningtypen en categorieën. Mede doordat het aantal sociale huurwoningen in Bergeijk relatief laag is, bestaat de nieuwe wijk voor ca. 30% uit huurwoningen. De overige woningen behoren tot de koopsector en variëren van rij- en hoekwoningen, woningen voor starters en senioren, tot twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

GEM Hooge Berkt BV
Tegelijkertijd met de ondertekening van de anterieure overeenkomst hebben beide marktpartijen (Van Wanrooij Van Schijndel en OC Hooge Berkt) een samenwerkingsovereenkomst met elkaar gesloten. De nieuwe samenwerking, GEM Hooge Berkt BV, gaat de grondexploitatie van het volledige plangebied voor haar rekening nemen.

Bestemmingsplan en planuitwerking
De gemeente Bergeijk en GEM Hooge Berkt BV beschikken over de gronden in de nieuwe woonwijk. GEM Hooge Berkt stelt het bestemmingsplan op om de realisatie van ca. 200 woningen mogelijk te maken. Omdat de nieuwbouwontwikkeling grenst aan bestaande woonwijken, zijn eerder dit jaar omwonenden in de gelegenheid gesteld om op het planvoornemen te reageren. De ontvangen en overwegend positieve inspraakreacties worden verwerkt in een (voor)ontwerp bestemmingsplan. Naar verwachting wordt het (voor)ontwerp bestemmingsplan in maart 2022 ter inzage gelegd. Start verkoop van de eerste woningen in plan Hooge Berkt II is voorzien eind 2022.

Meer informatie
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Hooge Berkt II kan via: www.hoogeberkt-bergeijk.nl

 

loading