Razendsnel én kwalitatief dankzij de principes van lean bouwen

30/11/2016

Lean bouwen is niet langer weg te denken uit de bouwsector. Waarom? Omdat de lean-principes bouwondernemingen toelaten om sneller én beter te bouwen.

Lean & mean, waar komt dat vandaan?

In welke sector u ook werkt, u hebt wellicht al gehoord van de Engelse termen ‘lean and mean’. ‘Lean production’ is een managementfilosofie die erop gericht is om een zo groot mogelijke klantwaarde te realiseren met zo min mogelijk verspilling van grondstoffen, kapitaal en tijd. De Japanse autofabrikant Toyota verfijnde deze methode – mét succes – waarna ze vanaf de jaren 90 wereldwijd ingang vond in tal van sectoren en bedrijven.

Principes van lean bouwen

Ook de bouwsector nam de lean-filosofie over. Niet omdat het moest of omdat het trendy was, maar omdat de bouw nu eenmaal kampte met grote verliezen door bouwfouten. Lean bouwen elimineert verspilling en verkleint de faalkosten, wat de kwaliteit, de snelheid en de productprijs ten goede komt.

Lean bouwen is een flexibele manier van werken. Het bouwprocédé wordt continu bijgestuurd en verbeterd. Het bedrijf wordt een lerende organisatie, waar lessen worden getrokken uit successen en mislukkingen. Verder geldt het principe dat elke stap in het proces waarde moet toevoegen aan het eindresultaat. Verspilling is uit den boze.

Lean bouwen bij Van Schijndel

Van Schijndel past de methode van het lean bouwen toe in al haar projecten. Alles begint bij de uitvoeringsplanning: “Van Schijndel brengt alle partners, zoals leveranciers en onderaannemers, in een vroeg stadium bijeen. We betrekken iedereen in de uitvoeringsplanning, zodat we de volgorde van alle stappen beter op elkaar kunnen afstemmen. Periodiek gaan we tijdens een ‘leansessie’ in detail op de planning en de werkzaamheden.” Het resultaat? Minder afstemverliezen en een vlotter traject.

‘Smarter faster better’

Lean bouwen is geen doel op zich, maar een middel om betere gebouwen op te trekken met een lagere kostprijs. Er zijn minder verliezen en de tijd van alle betrokken partijen wordt beter ingeschat en verdeeld. Het bedrag dat de eindconsument betaalt – de productprijs – ligt daardoor ook lager. Ook BIM en bouwen met prefabonderdelen kaderen in deze filosofie.

 

loading