Hoe kunnen we de energiebehoefte van bedrijfspanden reduceren?

04/10/2017

De bouwsector is al enige tijd begaan met duurzaam bouwen en groene energie. Tegenwoordig wordt er volop gebouwd volgens ecologische principes. Er zijn vooral grote stappen voorwaarts gezet in de productie van hernieuwbare energie in woningen en bedrijfsgebouwen: denkt u maar aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, windturbines, enzovoort. Waar we nog veel vooruitgang kunnen boeken, is in het beperken van de energiebehoefte.

Duurzamer wonen en werken: energiebehoefte en -consumptie

Een duurzaam gebouw creëren berust op twee pijlers:

  • De energiebehoefte van het gebouw beperken, zodat er zo min mogelijk – fossiele of hernieuwbare – energie nodig is om het gewenste comfortniveau te bereiken. Dat kan door middel van betere isolatie, naadloze luchtdichting en efficiëntere installaties, maar ook door het verbruik nauwkeurig te monitoren en ongewenst verbruik te elimineren.
  • De energieconsumptie van het gebouw vergroenen. De geringe energie die nodig is om het gebouw te verwarmen, te koelen en te verlichten dient uit hernieuwbare bronnen te komen, zoals zonne-energie, windenergie of geothermische energie.

Pilot: Van Schijndel brengt het eigen energieverbruik nauwkeurig in kaart

Voor nieuwe bouwprojecten is hernieuwbare energie tegenwoordig een evidentie. Ook wordt er steevast aandacht besteed aan een zo goed mogelijke isolatie, zodat er geen sprake kan zijn van warmteverliezen. Waar nog onvoldoende aandacht voor is en waar Van Schijndel werk van wil maken, is het in kaart brengen van het energieverbruik in bedrijfsgebouwen:

  • Welke apparaten en technieken verbruiken het meeste energie, en zijn er betere alternatieven?
  • Zorgen bepaalde elektronische toestellen voor een hoog sluimerverbruik?
  • Is er omtrent verlichting sprake van onnodige branduren?

Om onze klanten hierin beter te bedienen – en ze te helpen minder energie te verbruiken – zetten we bij Van Schijndel een pilootproject op in onze eigen kantoren. Roy van den Berg, assistent vastgoedbeheerder, licht toe:

“Door middel van het plaatsen van slimme tussenmeters registreren we het energieverbruik per ruimte en per energieverbruiker, zodat het mogelijk is om energieverbruik in te delen naar ruimtes of energieverbruiker. Op basis daarvan kunnen we gaan optimaliseren en besparen. De inzichten die voortvloeien uit deze pilot moeten ons helpen om slimmer te bouwen en ons vastgoedbeheer te verbeteren.”

 

loading