Dossier BIM: Architecten ‘bimmen’ massaal

01/02/2017

BIM-technologie is niet langer weg te denken uit de bouwsector. Omdat BIM niet alleen dient om bouwmodellen te maken, maar ook om vlotter te communiceren, spreekt het voor zich dat alle partijen in het bouwproces ermee werken. Ook architecten ‘bimmen’ in groten getale.

BIM voor architecten, constructeurs en installateurs

BIM staat voor ‘BouwInformatieModel’. Een BIM-model is echter veel meer dan een eenvoudig 3D-model: de betrokken partijen kunnen er zowat alle gegevens over het gebouw invoeren, van het gevelmateriaal tot de plaatsingsdatum van de kozijnen. En de betrokken partijen, dat zijn de architect, het bouwbedrijf (de hoofdaannemer) en alle onderaannemers en/of leveranciers.

Ontwerpen en bouwen met BIM

Wanneer Van Schijndel aan een bouwproject begint, kiezen we onze partners zorgvuldig uit. Het loont om vanaf het prille begin te bimmen samen, waar mogelijk met alle betrokken partijen, zoals architecten, constructeurs, adviseurs en onderaannemers. Voor tal van projecten wordt deze werkmethode – die niet alleen uit BIM bestaat, maar ook uit de lean-principes –  al toegepast en leidt ze tot mooie resultaten, zoals sneller bouwen en lagere faalkosten.

Een ander belangrijk voordeel van BIM dat Van Schijndel ervaart, is dat hoeveelheden veel beter ingeschat kunnen worden. De BIM-software geeft zelf aan hoeveel bouwmateriaal er vereist is voor de verschillende onderdelen, waardoor er vrijwel geen overschotten of tekorten zijn.

Nog verder gaan met BIM

Al enkele jaren gebruiken architecten massaal BIM-software. Maar meer dan het gebruik op zich, is van belang hoe architecten en constructeurs bimmen.  Zo is er sinds kort een document opgesteld, genaamd de Basis ILS, waarin gezamenlijke afspraken staan omtrent gestructureerde en eenduidige informatie-uitwisseling met BIM. Ook Van Schijndel heeft zich hier aan geconformeerd en is ervan overtuigd dat BIM hierdoor nog meer rendeert. Samen met andere bouw-gerelateerde bedrijven en BIM-specialisten maken we heldere afspraken. Dankzij deze richtlijnen spreken we allemaal – architecten én bouwbedrijven – dezelfde taal en behoren verspillende taken voorgoed tot het verleden. Een ‘work in progress’, maar wel iets dat gegarandeerd tot betere resultaten leidt.

Voordelen van BIM

Naast de bekende voordelen van bimmen, zoals minder faalkosten, sneller productieproces en betere kwaliteit, is een bijkomend voordeel dat door de gedetailleerde voorbereiding in een vroeg stadium almaar meer onderdelen geprefabriceerd kunnen worden in de timmerfabriek van Van Schijndel.

 

loading