Aarlesche Erven, Best

31/03/2021

Aarlesche Erven, nu al groen
Aan de noordzijde van Best wordt hard gewerkt aan de Aarlesche Erven. Een duurzame en diverse nieuwbouwwijk die het dorp en de natuur verbindt en die letterlijk voor ieder wat wils biedt. De gemeente Best heeft met de eerste aanplant van 65 bomen en 300 m2 struikgewas nu al een mooi en groen steentje bijgedragen. Met deze vroege groenvoorziening kunnen de eerste bewoners direct genieten van hun natuurlijke woonomgeving.

In die eerste fase ontwikkelt Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij 49 woningen. Dit is de eerste aanzet voor een wijk van 800 woningen waarvan Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij er ruim 300 voor haar rekening neemt.

Groener, duurzamer, verstandiger
De start van de verkoop van deze eerste woningen wordt verwacht in juni/juli van 2021. En daarmee opent Best een woonwijk die klaar is voor de toekomst. Klaar voor mensen die het groener willen, duurzamer en verstandiger voor hun kinderen. De Aarlesche Erven is een schoolvoorbeeld van een leefomgeving die klaar is voor morgen. Ruim, natuurlijk en afgestemd op behoud van ons milieu. Maar ook afgestemd op de behoeftes van haar aanstaande bewoners.

Kies zelf maar!
Zo sluiten de plannen van de Aarlesche Erven perfect aan bij het omringende landschap en de bijbehorende cultuurhistorie. Daarvoor is het plangebied opgedeeld in drie sferen: wonen aan het Lint, aan den Dries en aan het Erf. Kies maar, zoek je de ruimte van het Erf, de openheid van het Lint of juist het dorpse van de Dries. Ben je een starter op de woningmarkt of juist een senior die een stapje terug wil doen. Die diversiteit vind je overal in de Aarlesche Erven. En daarmee is het ook een plek waar je levensloopbestendig gaat wonen. De toekomst is aan jou!

Een antwoord op elke woonwens
Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij bouwt voor mensen. Mensen die op zoek zijn naar comfort, rust en ruimte. Geen zaken die uit de betonmolen of uit de timmerfabriek komen. Maar wel degelijk wensen waar wij elke dag aan bouwen. Dat betekent voor ons goed kijken naar de maatschappij, luisteren naar wat er leeft en speelt. En die signalen omzetten in woonwensen. De Aarlesche Erven is een prachtig voorbeeld van een project waar onze wensen te aanzien van bouwen samenkomen.

loading