Wat is BENG en wat houden de BENG-eisen in?

07/11/2017

Tot 2020 wordt de energieprestatie van een gebouw nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), maar vanaf 2021 treedt er een nieuwe norm in werking: BENG. Waar staat BENG voor, wat zijn de nieuwe eisen en wat verandert er voor utiliteits- en woningbouw? Het zijn vragen die op ieders lippen branden. In dit artikel bieden we een concreet antwoord.

Wat is BENG?

‘BENG’ staat voor ‘bijna-energieneutraal gebouw’. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutraal zijn, een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord uit 2013. Na 2020 zullen in alle landen van de Europese Unie BENG-eisen gelden.

Bekijk ook deze handige infographic van de RVO.

Wat zijn de drie BENG-indicatoren?

De BENG-eisen zijn opgebouwd rond drie brede indicatoren die een duidelijk pad bieden aan opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en aannemers:

1. Maximale energiebehoefte

De eerste eis waaraan nieuwbouw vanaf 2021 moet voldoen, betreft de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen. Voor utiliteitsbouw wordt hierbij ook de energie die nodig is voor verlichting meegerekend. De totale hoeveelheid benodigde energie wordt uitgedrukt in kwH per m2. Voor woningen mag die niet meer dan 25 kWh/m2/jaar bedragen, voor utiliteitsgebouwen ligt het maximum op 50 kWh/m2/jaar. Deze eis wordt behaald door het toepassen van goede isolatie, optimale luchtdichtheid en een juiste oriëntatie van het gebouw.

2. Maximaal primair fossiel energiegebruik

Hoeveel energie is nodig om in de energiebehoefte van het gebouw te voorzien? Deze waarde, eveneens uitgedrukt in kWh/m2, hangt sterk samen met de gebouwinstallaties: verwarming en koeling, maar ook warm tapwater, hulpenergie, luchtbevochtiging of -ontvochtiging en verlichting. Let wel: van deze waarde kunt u de hoeveelheid opgewekte energie aftrekken. Zonnepanelen helpen u op die manier dus om onder het maximum primair fossiel energiegebruik van 25 kWh/m2/jaar te blijven.

3. Minimaal aandeel hernieuwbare energie

Tot slot wordt van nieuwe gebouwen verwacht dat er voor minstens 50 procent gebruikgemaakt wordt van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, biomassa of windenergie.

Wat betekent dit?

Doordat EPC vervangen wordt door BENG, komt de nadruk meer te liggen op het beperken van de energiebehoefte. Pas nadat een gebouw ontworpen is met een lagere energiebehoefte, wordt er gekeken naar de omschakeling naar hernieuwbare energie.

Bent u benieuwd hoe Van Schijndel u kan helpen met duurzaam bouwen? Neem contact met ons op: we bekijken graag samen naar duurzame oplossingen.

loading