Stimulering Duurzame Energieproductie: 2 keer zoveel budget

25/01/2016

Goed nieuws voor wie warmloopt voor duurzame energie: het ministerie van Economische Zaken stelt dit jaar namelijk 8 miljard euro beschikbaar voor de zogenaamde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Verdubbeling

Het bedrag van acht miljard betekent meer dan van een verdubbeling ten opzichte van 2015, toen de regering ‘slechts’ 3,5 miljard wilde spenderen. Het verhoogde budget is een duidelijk signaal richting het Nederlandse bedrijfsleven, dat zich moet scharen achter duurzamere energieproductie zoals zonne-energie, windenergie en thermische conversie.

De oproep daagt ondernemers vooral uit om efficiënt te denken. Het subsidiebedrag voor hernieuwbare energietechnieken, verdeeld in twee rondes van 4 miljard, is in de eerste week namelijk enkel opengesteld aan projecten tot maximaal 9 eurocent/kWh. In de loop van de eerste ronde, die loopt van 1 tot en met 31 maart 2016, kunnen duurdere projecten pas voorgedragen worden, met het risico dat het bedrag dan al vergeven is.

Meer kans voor minutieuze voorstellen

Om de subsidieregeling nóg interessanter te maken is er door de overheid een vrije categorie ingesteld. Daarin kunnen ondernemers hun aanvraag tot op de tienden eurocent nauwkeurig specificeren. De stelregel daarbij: hoe minutieuzer het voorstel, des te groter de kans op toekenning van SDE-geld.

Een gedegen plan is sowieso essentieel om subsidie los te weken. De afgelopen jaren, toen gemiddeld 3,5 miljard euro beschikbaar was, werd er voor 7,7 miljard aan voorstellen ingediend bij de overheid. Slechts vijftig procent van de kandidaten kon dus daadwerkelijk gebruikmaken van het overheidsgeld voor duurzame energie.

Stimulering Duurzame Energieproductie: geef het volle pond

Wie er in 2016 warmpjes bij wil zitten qua subsidie kan dus maar beter met een uitstekend plan komen. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat je ook na vertrek van Koning Winter uit Nederland zit te blauwbekken omdat je het volle pond voor duurzame energie betaalt.

loading