Duurzaam bouwen: elke stap doet ertoe

18/08/2016

De gevolgen van de klimaatverandering maken de discussie  rond milieuproblematiek des te relevanter. Duurzaam omspringen met grondstoffen, ruimte en energie is een noodzaak geworden,   dus kiezen bouwondernemingen ervoor om groener te bouwen. Maar wat houdt dat precies in, duurzaam bouwen? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten tijdens en na het bouwproces?

Een energieneutraal en klimaatbestendig gebouw opleveren

Een duurzaam gebouw is niet hetzelfde als een energiezuinig gebouw. Het gaat om veel meer dan energie besparen. Deze factoren bepalen of een bouwwerk duurzaam kan genoemd worden:

  • Een duurzaam gebouw – het woord zegt het zelf – heeft een lange levensduur. In de 21ste eeuw betekent dat onder andere dat het gebouw klimaatbestendig Het is bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering,  zoals  stijgende temperaturen, meer neerslag en extreme weersomstandigheden.
  • Er wordt gebruikgemaakt van groene stroom en energiebesparende technologieën. Bij voorkeur is het gebouw zelfs honderd procent energieneutraal, wat betekent dat het evenveel hernieuwbare energie produceert als het verbruikt.
  • Ook de omgeving is duurzaam ingericht. Met inheemse planten en waterdoorlatende verhardingen, bijvoorbeeld. Waterrobuustheid is een belangrijk aandachtspunt. Water robuust bouwen houdt in dat stedelijke gebieden zo worden ingericht dat ze beter zijn opgewassen tegen een overschot (of tekort) aan water.

Een ontwikkelaar waarmee Van Schijndel Bouwgroep samenwerkt, is Artica Vastgoedontwikkeling B.V., een planontwikkelaar met een duidelijke drijfveer. Zoals ze zelf zeggen:

“Wij willen mooie gebouwen maken met een duurzaam karakter. Gebouwen die iets toevoegen aan de plek waar ze verrijzen. Gebouwen die worden gewaardeerd door hun bewoners en niet in de laatste plaats; gebouwen waar wij, de huurders en bewoners trots op zijn. Het is onze overtuiging dat met passie en zorg ontworpen gebouwen een langere levensduur hebben. Mooie dingen worden goed bewaard. Daarom is duurzaamheid volgens ons niet alleen een zaak van energiezuinigheid, maar vooral van de keuzen tijdens het ontwerpen, de architectuurkeuzen. Om die reden besteden wij veel aandacht aan het ontwerp en de uitwerking van onze gebouwen. Architectuur is geen sluitpost waarop wordt bezuinigd. Zo geven wij invulling aan het begrip ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.”

Ecologisch bouwen

 

Bewustmaking over alle factoren van duurzaam bouwen

Hoe duurzaam een bouwwerk is, zie je niet altijd aan de buitenkant. Duurzaamheid is het gevolg van alle beslissingen die tijdens het bouwprocédé worden genomen. Zo is materiaalkeuze van cruciaal belang: zijn er ecologische en recyclebare grondstoffen gebruikt? En hoe werd er tijdens de bouw omgesprongen met water en elektriciteit?

Het strenge BREEAM-NL-certificaat houdt rekening met al deze factoren. Tijdens de bouw van een BREEAM-gebouw doet Van Schijndel er alles aan om het project te verduurzamen, ook de medewerkers weten hoe hun acties de duurzaamheid beïnvloeden. Duurzaam bouwen begint bij bewustmaking.

Kortom: groen bouwen is allesomvattend. Alleen door duurzaamheid breed te interpreteren, dragen we ook echt bij aan een gezonder leefmilieu met energiezuinige bouwwerken die decennialang meegaan.

 

loading