Bij de realisatie van projecten gaan we steeds vaker lean en mean aan de slag.

Lean bouwen begint al bij de start van de ontwikkeling van het project. Bij de start wordt een voorbereidingsplanning gemaakt waar alle partijen bij betrokken worden. Voor iedereen geldt dat afspraken die gemaakt worden, ook worden nagekomen. Hierdoor gaat geen tijd verloren bij het ontwikkelingstraject.

Bij de uitvoering van de projecten wordt eveneens een gedetailleerde planning gemaakt waarbij de doorlooptijden zo kort mogelijk gehouden worden. Door tijdens de voorbereiding zoveel mogelijk te laten prefabriceren kan op de bouwplaats snel gebouwd worden omdat de geprefabriceerde onderdelen compleet en snel gemonteerd worden.

Onze timmerfabriek speelt een belangrijke rol in dit traject. Kozijnen worden zoveel mogelijk van glas voorzien in de timmerfabriek en ook worden deze in de timmerfabriek al volledig afgelakt zodat deze op de bouwplaats niet meer volledig overgeschilderd hoeven worden. Verder worden zoveel mogelijk onderdelen van de bouw in de timmerfabriek gemaakt, bijvoorbeeld dakkapellen compleet met dakbedekking en/of met zink bekleed. Door deze manier van werken gaan wij steeds meer lean en mean te werk. Met steeds kortere doorlooptijden op de bouwplaats en met als bijkomend voordeel steeds minder faalkosten.

Duurzaam en efficiënt omgaan met tijd en materialen staat bij ons hoog in het vaandel. Steeds meer verschuift de traditionele manier van bouwen richting het prefab bouwen waarbij voorafgaand aan de daadwerkelijke montage op locatie, onderdelen worden voorbereid in onze timmerfabriek. Hierdoor wordt de bouwtijd verkort, verbeteren de arbeidsomstandigheden en zijn we minder afhankelijk van onder andere weersomstandigheden en veiligheidsomstandigheden die de bouw drastisch kunnen vertragen. Het logistieke proces van bouwen wordt zodoende vereenvoudigd waardoor ook faalkosten tot een minimum zijn beperkt.

Wij hebben voor u het prefab-traject in beeld gebracht in de vorm van een video, bekijk hier de film:

MATERIEEL

Groots bouwen gaat gepaard met grootse middelen die ingezet worden. Wij kiezen naast de beste mensen dan ook alleen voor het beste materieel om mee te werken. Onze uitgebreide materieeldienst varieert van steigers en bekistingen tot graafmachines en (telescoop)kranen. Allemaal direct inzetbaar, dus geen oponthoud tijdens de bouw.

TIMMERFABRIEK

Onze eigen timmerfabriek in Geffen heeft alle middelen tot haar beschikking om kwalitatieve kozijnen, ramen en deuren, bergingen, vloeren en dakopbouwen binnen een geconditioneerde omgeving te produceren. Deze onderdelen kunnen vervolgens op de bouwplaats worden gemonteerd. Daarbij is het ook mogelijk om op maatgemaakte afwijkende onderdelen te produceren wat ons nog flexibeler maakt.